Nachádzate sa tu:

Štatút obce

 

Dňa 22.04.2008 Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch na základe § 11 ods. 4 písm. j/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d a l o pre katastrálne územie Obce Dvorníky ŠTATÚT OBCE DVORNÍKY:

- Štatút obce DVORNÍKY (PDF 166,75kB)

 

 

Potraviny

Potraviny

Služby

Služby v obci

Spoločenské vyžitie

Spoločenské vyžitie

Mapa obce

Mapa obce Dvorníky