Nachádzate sa tu:

Úradná tabuľa

 

Oznámenie o doručení písomností

- Oznámenie č.1 (docx)

- Oznámenie č.2 (docx)

 

Územný plán obce Dvorníky - Návrh

23.11.2016

- Návrh text (docx)

- Príloha 1 (pdf)

- Grafická časť (jpg)

 

Územný plán obce Dvorníky - Zmeny a doplny č. 1

10.08.2016


Obec Dvorníky ako obstarávateľ Územného plánu obce Dvorníky - Zmeny a doplnky č. 1 podľa §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon)v súlade s ustanovením v súlade §22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia Územného plánu obce Dvorníky - Zmeny a doplnky č. 1.

Územný plán obce Dvorníky - Zmeny a doplnky č. 1 je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dvorníkoch a taktiež na internetovej stránke obce www.dvorniky.sk.
Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Územného plánu obce Dvorníky - Zmeny a doplnky č. 1 pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Dvorníky.

- Územný plán obce Dvorníky - Zmeny a doplny č. 1 (pdf)

- Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôd (pdf)

Výkres č. 1 (jpg)

- Výkres č. 2 (jpg)

- Výkres č. 3 (jpg)

- Výkres č. 4 (jpg)

- Výkres č. 5 (jpg)

- Výkres č. 6 (jpg)

 

Oznámenia o uložení zásielky

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

 

Oznámenie o doručení písomnosti - Jaroslav Šéry.

Oznámenie o doručení písomnosti - Miloš Mičátek.

Oznámenie o doručení písomnosti - Roman Novotný.

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Košař.

Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Košař.

Oznámenie o uložení zásielky - Dominik Kršák.

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Pagáč.

Verejná vyhláška Daňový úrad - Helena Novotná.

Oznámenie o uložení zásielky - Richard Barák.

Oznámenie o uložení zásielky - Milan Círek 28.11.2016.

Oznámenie o uložení zásielky - Milan Círek.

Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Blaškovič.

Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Herceg.

Oznámenie o uložení zásielky - Roman Gábor.

Oznámenie o uložení zásielky - Vlasta Borošová.

Oznámenie o uložení zásielky - Richard Barák.

Oznámenie o uložení zásielky - Miloš Václavík.

Oznámenie o uložení zásielky - Marián Mazúr.

Oznámenie o uložení zásielky - Milan Hanzel.

Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Blaškovič.

Oznámenie o uložení zásielky - Anton Pavlík.

Oznámenie o uložení zásielky - Helena Novotná.

Oznámenie o uložení zásielky - Michal Boroš.

Oznámenie o uložení zásielky - Michal Boroš.

Oznámenie o uložení zásielky - Vlasta Borošová 13.10.2016.

Oznámenie o uložení zásielky - Miloš Boroš 14.10.2016.

Oznámenie o uložení zásielky - František Polák 19.10.2016.

Oznámenie o uložení zásielky - Anton Pavlík 21. 10. 2016.

Oznámenie o uložení zásielky - Miloš Mičátek 24. 10. 2016.

Oznámenie o uložení zásielky - Miloš Václavík 27. 10. 2016.

Oznámenie o uložení zásielky - Marián Mazúr 27. 10. 2016.

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Viskup 10. 11. 2016.

Oznámenie o uložení zásielky - Richard Barák 15. 11. 2016.

Oznámenie o uložení zásielky - Ondrej Kollár 14. 11. 2016.

 

 

Verejná vyhláška - oznámenie miesta uloženia zásielky

Oznámenie miesta uloženia zásielky p.Macek Ivan. Viac informácií tu (PDF súbor).

 

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra OBCE DVORNÍKY na 03.09.2015. Viac informácií tu (PDF súbor 359 KB).

 

Verejná vyhláška - oznámenie o vydaní stavebného povolenia

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na stavbu "Vedenie 2 x 400 kV Križovany - Bystričany. Viac informácií tu (PDF súbor).

Potraviny

Potraviny

Služby

Služby v obci

Spoločenské vyžitie

Spoločenské vyžitie

Mapa obce

Mapa obce Dvorníky