web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Cyklický odpočet plynu – júl 2024

Obec Dvorníky oznamuje občanom, že v dňoch 6. a 7. júla 2024 (sobota a nedeľa) sa bude vykonávať riadny cyklický odpočet plynu. Odpočet budú vykonávať dvaja zamestnanci agentúry STENGL pre spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov aj odberateľov plynu. Prosíme občanov, aby odpočtárom sprístupnili plynomery, odstránili zámky zo skriniek, zložili si ťažko odstrániteľné skrinky z plynomerov. Ďalej prosíme občanov, aby odstránili z plynových skriniek osie hniezda. Ďakujeme za ústretovosť a rešpektovanie práce odpočtárov plynu.

Pozvánka na Súťaž vo varení gulášu 2024

Obec Dvorníky Vás pozýva na Súťaž vo varení gulášu, ktorá sa bude konať v sobotu 6. júla 2024 od 15:00 hod. v Záhrade Kultúrneho domu Dvorníky.

Súťaž bude prebiehať voľným štýlom s vlastnými ingredienciami a vybavením. Drevo a vodu zabezpečí organizátor. Štartovné za tím je 10 EUR.

Odovzdanie a vyhodnotenie vzoriek o 19:00. Po vyhodnotení súťaže bude diskotéka na želanie. Počas celej akcie bude k dispozícii alko-nealko bufet.

Súťažné tímy sa môžu prihlásiť do 4. júla 2024 na telefónnom čísle 0904 540 592.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Zámer navrhovanej činnosti “Vedenie 2×110 kV V 8743/8854 (Križovany – Hlohovec)” k nahliadnutiu pre verejnosť

Obec Dvorníky oznamuje, že od 26.06.2024 do 17.07.2024 je zverejnený zámer navrhovanej činnosti “Vedenie 2×110 kV V 8743/8854 (Križovany – Hlohovec)”

S uvedeným sa môžete oboznámiť a získať bližšie informácie počas pracovných dní v úradných hodinách na Obecnom úrade v Dvorníkoch nasledovne:

 • Pondelok: od 8:00 – 11:30, 13:00 – 15:00
 • Streda: od 800 – 11:30, 13:00 – 17:00
 • Štvrtok: od 8:00 – 11:30
 • Piatok: od 8:00 – 11:30, 13:00 – 13:30

Alebo na adrese https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vedenie-2×110-kv-v8743-8854-krizovany-hlohovec-

Výstraha – búrky – 21.06.2024

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 21.06.2024 od 19:00 do 22.06.2024 08:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity:

1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s:

 1. vyhýbať sa pohybu po otvorenej krajine,
 2. vyhýbať sa pobytu pod samostatne stojacími stromami a zariadeniami

2. stupeň – silné búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi >30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >25m/s:

 1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 5. zabezpečiť domáce zvieratá,
 6. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 7. nejazdiť po otvorených veterných plochách s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi
 8. vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich prípadné zatopenie),
 9. nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 10. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň – mimoriadne silné búrky spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom > 40 mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >35 m/s:

 1. keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 2. nepúšťať von deti,
 3. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 4. nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 5. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 6. zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica OVK

Obec Dvorníky zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo Voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v sobotu 08.06.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica Okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 11.07.2024

Slovenská pošta, a.s.  oznamuje, že z dôvodu zlepšovania služieb bude dňa 11. júla 2024 t. j. vo štvrtok z technických príčin pošta Dvorníky zatvorená a ani sa nebude doručovať pošta. Upozorňujeme občanov, aby sa podľa toho zariadili.

Farské oznamy od 7. do 14. júla 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 14. júla 2024.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 170,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad