Latest Past Podujatia

Súťaž vo varení guláša 2022

Kultúrny dom Dvorníky Dvorníky 428, Dvorníky

Dvornícke rybárske združenie a Obec Dvorníky Vás pozývajú na Súťaž vo varení guláša, ktorá sa bude konať v sobotu 13. augusta 2022 od 13:00 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Občerstvenie […]

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 22.06.2022

Kultúrny dom Dvorníky Dvorníky 428, Dvorníky

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční […]

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.03.2022

Kultúrny dom Dvorníky Dvorníky 428, Dvorníky

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční […]