Smernica o stravovaní zamestnancov

Táto smernica upravuje postupy obce pri poskytovaní stravovania zamestnancom.

thumbnail of smernica_stravovanie