Symboly obce Dvorníky

V modrom štíte nad striebornou položenou a prevrátenou motykou zlatý strapec hrozna na jednolistej zlatej stopke, a zlatý vinohradnícky nôž.

Komentár: Obsah erbu odráža starobylé vinohradníctvo v obci, verne zobrazené podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1690.

Dátum prijatia: 21.02.1992

Číslo uznesenia: OZ – 1/1992

Signatúra HR SR: D-11/1991

Autori: Jozef Šimončič

Symboly časti obce Posádka

V modrom štíte zlatoodetý rytier v červenom plášti v pravici so zlatým mečom, sediaci v zlatom sedle strieborného koňa v zlatom postroji, kráčajúceho po zelenom návrší prekrytom zlatovlasým sediacim, pravú ruku zdvíhajúcim obráteným žobrákom v zlatom bedernom rúšku, vľavo od neho dve zlaté položené obrátené barly.
 

Komentár: Hagiografický motív, podľa odtlačku pečatidla pôvodne samostatnej obce zo začiatku 18. storočia.

Dátum prijatia: 22.11.2006

Číslo uznesenia: OZ – B/4/2006

Signatúra HR SR: P-199/2006

Autori: Michal Korentsy

Zdroj informácií, erbov a vlajok: Heraldický register Slovenskej Republiky