História obce Dvorníky

Prvá písomná zmienka o obci Dvorníky pochádza z roku 1247 pod názvom Vduornuc. Obec patrila nitrianskemu hradu, neskôr panstvu Hlohovec. V roku 1715 mala rozsiahle vinice a 43 domácností. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pestovaním tabaku. Štátny majetok bol založený v roku 1948 a JRD v r. 1957. V okolí obce boli v minulosti rozsiahle vinice a jej obyvatelia sa zaoberali pestovaním hrozna a výrobou vína, ktorým zásobovali okolité panstvá.

Prvá písomná zmienka o miestnej časti Posádka je z roku 1217. Nachádzala sa tu pevnosť Szolgagyór, ktorá chránila dôležitý brod cez Váh. K Posádke hradu prislúchali vojaci zo 70 obcí nachádzajúcich sa v 14 župách. Pevnosť zanikla v 13. storočí, podľa písomných prameňov už v roku 1294 nejestvovala. Obec pod názvom Posádka sa spomína roku 1671. Patrila viacerým zemanom, potom rodine Brunswikovcom. Roku 1715 mala á domácností. Posádka bola k obci Dvorníky pričlenená v roku 1971.

Pamiatky v obci

Archeologické výskumy prác pochádzajú z neolitu, doby bronzovej, laténskej a rímsko-barbarskej.

Z územia obce Dvorníky je známe i staromaďarské pohrebisko z 10. storočia.

V miestnej časti Posádka boli vykonané archeologické výskumné práce pri odkrývaní stredovekého hradiska. Ide pravdepodobne o pozostatky hradu Szolgagyór. Časť exponátov nájdených pri archeologickom výskume je vystavená vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.

V katastri obce Dvorníky sa našli zvyšky protitureckého opevnenia zo 16-17. storočia. Historickú hodnotu má aj objekt sýpky z 18. storočia so samostatnou pivnicou vybudovanou do svahu. Novodobejšou architektonickou pamiatkou je objekt školy z roku 1936 postavený podľa projektu F. Silbesteina–Silvána.
Skulpturálne pamiatky reprezentuje prícestná socha sv. Vendelína – 19. storočie.

Súsošie sv. Trojice

Kríž k korpusom – 18. storočie.

V časti Posádka sa nachádza zvonica zo 70. rokov 19. storočia.

Tradície v obci

  • Stáročnú tradíciu má vinohradníctvo. Dokumentuje to aj erb obce Dvorníky, na ktorom je vyobrazená motyka, strapec hrozna a vinohradnícky nôž. Miestna časť Posádka má vlastný erb so svätým Martinom na koni, pod ním je žobrák s palicou.
  • V obci boli v minulosti rozšírené tradičné umelecko-výrobné činnosti. Do prvých desaťročí 20. storočia ženy vyšívali a paličkovali čipky. Ľudové umenie reprezentuje výroba bábik a betlehemov z kukuričného šúpolia a zdobenie veľkonočných kraslíc nalepovanými ornamentami zo slamy.
  • V súčasnosti sa výrobe upomienkových predmetov zo šúpolia venuje už len niekoľko starších obyvateľov.