Rozpočtové opatrenia – 05.06.2024

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 5.6.2024 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce uvedených v rozpočtových opatreniach č. 6-10/2024 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 22/2/2024

  1. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 6/2024 v prílohe uznesenia.
  2. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a v zmysle uznesenia OZ č. 4/2012 B/4 zo dňa 29.10.2012 berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 7/2024 v prílohe uznesenia.
  3. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 8/2024 v prílohe uznesenia.
  4. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 9/2024 v prílohe uznesenia.
  5. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovým opatrením č. 10/2024 v prílohe uznesenia.

RO 6/2024 (.pdf), RO 7/2024 (.pdf), RO 8/2024 (.pdf), RO 9/2024 (.pdf), RO 10/2024 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 13.03.2024

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 13.3.2024 prerokovalo   na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce  uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 1-5/2024 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 4/1/2024

1: Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  1/2024 a 2/2024.

2: Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  3/2024 v prílohe uznesenia.

3: Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  4/2024 a 5/2024 v prílohe uznesenia.

RO 1/2024 (.pdf)
RO 2/2024 (.pdf)
RO 3_2024 (.pdf)
RO 4/2024 (.pdf)
RO 5/2024 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia 2023 – 13.03.2024

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 13.3.2024 sa oboznámilo  na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , vykonané v decembri 2023 , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 37-41/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č.3/1/2023

  1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  37/2023, 38/2023, 39/2023 a 41/2023 v prílohe uznesenia .
  2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  40/2023 v prílohe uznesenia .

RO 37/2023 (.pdf)
RO 38/2023 (.pdf)
RO 39/2023 (.pdf)
RO 40/2023 (.pdf)
RO 41/2023 (.pdf)