Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2021

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Dvorníky k dátumu 30.06.2021. Monitorovaciu správu zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo uznesením č.  č.40/4/2021 dňa 07.09.2021.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2021 (.pdf)

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021

Obec Dvorníky zverejňuje príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu obce na rok 2021:

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021 – príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Dvorníky na rok 2021 – výdavky (.pdf)

Rozpočet obce Dvorníky na roky 2020 – 2022

Obec Dvorníky zverejňuje rozpočet obce na roky 2020 – 2022, ktorý bol schválený dňa 11.12.2019 uznesením č. 49/2019.

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2020 (.pdf)