Rozpočet obce Dvorníky za roky 2018 – 2020 – rekapitulácia

thumbnail of Rozpočet2018 EKM – rekapitulaciaProgramový rozpočet

thumbnail of Rozpočet2018 EKM

 Rozpočet príjmov za vybrané obdobie

thumbnail of Príjmy 2018 schválenieRozpočet výdavkov za vybrané obdobie

thumbnail of výdavky 2018 na schválenie