Zoznam uzavretých zmlúv od roku 2022

Displaying 1 - 20 of 120

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Obec Dvorníky-10.11.202310.11.202311.11.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-10.11.202310.11.202311.11.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-06.10.202310.10.202311.10.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-06.10.202310.10.202311.10.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a. s.31450/201322.09.202303.10.202304.10.2023Dodatok č. 2 k NZ č. 31450/2013odplata za nájom2317,6920231003152206.pdf
RVS GROUP SLOVENSKO a. s.-02.10.202303.10.202304.10.2023Zmluva o výkone činnosti odborne spôsobilej osobyVýkon činností odborne spôsobilej osoby pri prevádzkovaní VV a VK30020231003153014.pdf
ZSE Energia, a.s.941051118825.07.202319.09.202320.09.2023Zmluva o združenej dodáve elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnostizáväzok dodávat elektrinu-20230919143315.pdf
Orange Slovensko, a. s.05542604.07.202307.09.202308.09.2023Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služiebdohoda strán na aktivácii účastníckeho programu-
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikySITB-OO2-2023/001174-03204.09.202307.09.202308.09.2023Darovacia zmluvaHnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra-Object20230830104347617_0.pdf
Obec Dvorníky-23.08.202324.08.202325.08.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyIROP-Z302091DIB5-91-10824.08.202324.08.202325.08.2023Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPoskytnutie NFP na Relizáciu aktivít Pjojektu - riešenie migračných výzie v obci Dvorníky2600COO.2312.102.2.12731364-zmluva.pdf
Dobrovoľný hasičský zbor Dvorníky-15.08.202316.08.202317.08.2023Darovacia zmluvabezodplatný prevod motorového vozidla FORD Transit5500,--Darovacia-zmluva-upravena.pdf
PENTIMEX, s. r. o.25/202304.08.202308.08.202309.08.2023Kúpna zmluvaDodávka tovaru - mostová váha Premova PM9/30 t13728,--20230808152151.pdf
Agra, s. r. o.-03.08.202303.08.202304.08.2023Kúpna zmluvaTechnické vybavenie pre projekt "Zberný dvor Dvorníky"147.393,6020230803102957.pdf
Ferona Slovaka, a.s.68242221.07.202328.07.202329.07.2023Kúpna zmluvaU profil2178,0420230728121906.pdf
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany-03.03.202325.07.202326.07.2023Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku Slobody zvieratZmena ustanovenia v čl. 4-20230725142543.pdf
Obec Dvorníky-13.07.202319.07.202320.07.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
osobnyudaj.sk, s. r. o.-08.06.202314.06.202315.06.2023Dodatok k zmluve č. ZO/2018A9862-1 o zabezpečení výkonu činosti zodpovednej osobyOdplata za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby67,2020230614090113.pdf
EuroDent s. r. o.1/2023/DV01.06.202308.06.202309.06.2023Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom priestorov nachádzajúcich sa v k. ú . Dvorníky súp. č. 6-Zmluva_o_najme_nebyt._priestorov12023DV.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.-05.06.202306.06.202307.06.2023Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvyprevod stavebného objektu do výlučného vlastníctva nadobúdateľa - časť miestnej obslužnej komunikácie-20230606164124.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy

Zoznam uzavretých zmlúv

Displaying 1 - 20 of 532

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.8/200822.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 11 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl. obcodného zákonníkycena za zber a prepravu nádob-20211229124314.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.101/200929.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 5 k zmluve č. 101/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadochceny za zneškodnenie odpadov-20211229124657.pdf
Obec Dvorníky01202215.12.202117.12.202101.01.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 01/2022Dotácia1800,--20211217095855.pdf
DOXX stravné lístky21K2240314.12.202116.12.202101.01.2022Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovZmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - stravné lístky-20211216101955.pdf
Slovenská pošta, a. s.-15.12.202115.12.202101.01.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovZmena účtu a zálohových platieb-D-1-k-NZ_P-Dvorniky_FINAL.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dolnakova-Dodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-CackovaDodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dentin-Dodatok-o.pdf
Metodicko-pedagogické centrum2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_21304.11.202119.11.202120.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráciZmena čísla účtu-20211119090226.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.-22.09.202118.10.202119.10.2021Zmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecných bremien a uloženie Elektroenergetických zariadení-Zmluva-Ocenas-a-ZSE.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o grantovom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101052.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101426.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102023.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102112.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102420.pdf
Poľnohospodárska platobná agentúra309070ACG802.09.202113.09.202114.09.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci21.560,--20210922093520.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T20122410.08.202125.08.202126.08.2021Nájomná zmluvaprenájom mobilných kontajnerov1210,3220210825161530.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/5506.08.202110.08.202111.08.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNázov projektu: Zberný dvor Dvorníky, nahradený nový bod 2.1.1.-20210805114359.pdf
Daniel Triebeľ - Hudobná skupina Orions--07.08.202107.08.202108.08.2021Zmluva o poskytovní hudobnej produkcieHudobná produkcia skupiny Orions750,--20210809093320.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801940010430.07.202102.08.202103.08.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozidiel - HC289YD3420210927120208.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy