Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 514

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Poľnohospodárska platobná agentúra309070ACG802.09.202113.09.202114.09.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci21.560,--20210922093520.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T20122410.08.202125.08.202126.08.2021Nájomná zmluvaprenájom mobilných kontajnerov1210,3220210825161530.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/5506.08.202110.08.202111.08.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNázov projektu: Zberný dvor Dvorníky, nahradený nový bod 2.1.1.-20210805114359.pdf
Daniel Triebeľ - Hudobná skupina Orions--07.08.202107.08.202108.08.2021Zmluva o poskytovní hudobnej produkcieHudobná produkcia skupiny Orions750,--20210809093320.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801940010430.07.202102.08.202103.08.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozidiel - HC289YD3420210927120208.pdf
Obec Dvorníky--20.07.202120.07.202121.07.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 02/2021úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán nevyhnutných na zabezpečenie efektívneho poskytnutia, použitia a kontroly dohodnutého účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov (dotácie) z rozpočtu Obce Dvorníky1800,--ZMLUVA-022021-O-POSKYTNUTI-DOTACIE-JDS-Dvorniky.pdf
Západoslovenská distribučná, a.s.12210161307.07.202108.07.202109.07.2021Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie do distribučnej sústvy83,88Priloha-Zmluva-o-pripojeni.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.802024163529.06.202129.06.202130.06.2021Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaFiat Doblo - HC027CP152,52pzp-fiat-doblo-HC-027-CP.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801939693622.06.202128.06.202129.06.2021Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPZP Tatra T 8151113 EURPoistka-c.-8019396936.pdf
JTAuto s. r. o.-08.06.202111.06.202112.06.2021Kúpna zmluvaKúpa osobného motorového vozida Fiat doblo5390Kupna-zmluva-Fiat-Doblo.pdf
Linden law s. r. o.-24.05.202104.06.202105.06.2021Zmluva o poskytnutí právnej službyPoskytnutie právnych služieb v rozsahu dohodnutom s klientom100 EUR mesačneZmluva-o-poskytnuti-pravnej-sluzby.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR521 01514.05.202114.05.202115.05.2021Zmluva o poskytnutí dotáciezáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,00Zmluva-c.-521-015-DPO-SR.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.987011603622.05.202106.05.202107.05.2021Komplexné poistenie podnikateľovpoistenie budov, hnuteľných vecí, strojov, elektroniky, všeobecnej zodpovednosti za škodu953,25Poistka-c.-511124189.pdf
Slovenská agentúra životného prostrediaOPKZP-PO1-SC111-2019-33/5526.04.202105.05.202106.05.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-33/55Zberný dvor Dvorníky - kompletná zmluva dostupná na https://crz.gov.sk/zmluva/5727976/352 010,22 €2870108.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miestoDodatok č. 304.05.202104.05.202105.05.2021Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb (MOM)Úprava podmienok poskytovaní služieb mobilného odberového miesta-dodatok-3-horne-otrokovce-mom.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801939323727.04.202103.05.202104.05.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPZP Zetor HC170AB63Poistka-c.-8019393237.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-29.04.202129.04.202130.04.2021Dodatok č. 10 k zmluve č. 8/2008 o dieleNakladanie so separovanými zložkami KO-Dodatok-c.-10-k-zmluve-c.-82008-o-dielo-uzavretej-podla-par.-53.pdf
Obec Horné Otrokovce - mobilné odberové miesto-29.04.202129.04.202130.04.2021Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytovaní služieb MOMZrušenie pôvodného znenia čl. I bod 2a čl. III ods. 1-Dodatok-c.-12-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-MOM.pdf
Obec Dvorníky-26.04.202128.04.202129.04.2021Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam parc. č. 312/53633,64zmluva-ocenas.pdf
Obec Dvorníky-25.04.202127.04.202128.04.2021Protokol o zverení majetku obce do správyInventár do vonkajších priestorov MŠ636Protokol-o-domceky.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy