Zoznam uzavretých zmlúv od roku 2022

Displaying 1 - 20 of 85

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
3W Slovakia, s. r. o.-31.01.202302.02.202303.02.2023Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulýchÚprava ceny licencie na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých-
Obec Dvorníky-31.01.202301.02.202302.02.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-31.01.202301.02.202302.02.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-30.01.202331.01.202301.02.2023Dodatok č. 12 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl. obchodného zákonníkazmena Prílohy 1 k zmluve-20230131101256.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody0Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia1.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Centrum voľného času Dúha-12.01.202318.01.202319.01.2023Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obceposkytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce650,--20230118122353.pdf
Obec Bojničky-16.01.202318.01.202319.01.2023Dodatok č. 8 k Zmluve o spolupráciposkytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce52020230118122207.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.101/200901.01.202318.01.202319.01.2023Dodatok č. 6 k zmluve č. 101/2009Zmena čl. VIII. bod 2-20230118121741.pdf
NET con Europe, s. r.o.-20.10.202212.01.202313.01.2023Zmluva o nájme siete obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Dvorníkyprenájom siete obecného rozhlasu a kamerovýho systému za účelom poskytovania elektronickýh komunikačných služieb21.188,--20230112150934.pdf
ZSE Energia, a.s.R23/2023/37412.12.202228.12.202229.12.2022Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlkuzáväzok dodávateľa v roku 2023 dodávať do odberných miest elektrinu v dohodnutom množštve, čase a kvalite16,48 EUR/MWhZSE.pdf
Obec Dvorníky2,3,4,5,6,7,17,18/202221.12.202228.12.202201.01.2023Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome 778 A-
Obec Dvorníky8,9,10,11,19,20/202221.12.202228.12.202201.01.2023Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome 778 B-
Obec Dvorníky1,12,13,14,15,16,21,22,23/202221.12.202228.12.202201.01.2023Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome 779-
TOPSET Solutions s.r.o.tz2022-12-13nv120.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaPoskytovanie aktualizácie aplikačných počítačových programov84620221221104944.pdf
TOPSET Solutions s.r.o.tz2022-12-13nv220.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS RegistratúraPoskytnutie najnovšej verzie IR ÚPVS-OVM Registatúra829,2020221221110551.pdf
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republikyZML-3-63/2021-23015.03.202221.12.202222.12.2022Darovacia zmluva uzavretá podľa par. 11 ods. 7 písm.b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neeskorších predpisovDarovanie prebytočného hnuteľného majčetku štátu609,620221221114215.pdf
ZO JDS Dvorníky1/202320.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce DvorníkyÚprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán nevyhnutných na zabezpečenie dohodnutého účelu2350ZMLUVA-012023-O-POSKYTNUTI-DOTACIE-JDS-Dvorniky.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy

Zoznam uzavretých zmlúv

Displaying 1 - 20 of 532

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.8/200822.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 11 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl. obcodného zákonníkycena za zber a prepravu nádob-20211229124314.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.101/200929.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 5 k zmluve č. 101/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadochceny za zneškodnenie odpadov-20211229124657.pdf
Obec Dvorníky01202215.12.202117.12.202101.01.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 01/2022Dotácia1800,--20211217095855.pdf
DOXX stravné lístky21K2240314.12.202116.12.202101.01.2022Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovZmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - stravné lístky-20211216101955.pdf
Slovenská pošta, a. s.-15.12.202115.12.202101.01.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovZmena účtu a zálohových platieb-D-1-k-NZ_P-Dvorniky_FINAL.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dolnakova-Dodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-CackovaDodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dentin-Dodatok-o.pdf
Metodicko-pedagogické centrum2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_21304.11.202119.11.202120.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráciZmena čísla účtu-20211119090226.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.-22.09.202118.10.202119.10.2021Zmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecných bremien a uloženie Elektroenergetických zariadení-Zmluva-Ocenas-a-ZSE.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o grantovom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101052.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101426.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102023.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102112.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102420.pdf
Poľnohospodárska platobná agentúra309070ACG802.09.202113.09.202114.09.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci21.560,--20210922093520.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T20122410.08.202125.08.202126.08.2021Nájomná zmluvaprenájom mobilných kontajnerov1210,3220210825161530.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/5506.08.202110.08.202111.08.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNázov projektu: Zberný dvor Dvorníky, nahradený nový bod 2.1.1.-20210805114359.pdf
Daniel Triebeľ - Hudobná skupina Orions--07.08.202107.08.202108.08.2021Zmluva o poskytovní hudobnej produkcieHudobná produkcia skupiny Orions750,--20210809093320.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801940010430.07.202102.08.202103.08.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozidiel - HC289YD3420210927120208.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy