Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 408

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.-22.01.202023.01.202024.01.2020Zmluva o dodávke plynuDodávka plynu-Zmluva-o-dodávke-plynu-byt-7799.pdf
Centrum voľného času Dúha-10.01.202023.01.202024.01.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obcePoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania detí260Zmluva-o-poskytnutí-FP-CVČ-Dúha.pdf
Mesto SereďZmluva č. 1009/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí13.01.202013.01.202014.01.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania detí65Zmluva-č10092019-o-poskytnutí-finančných-prostriedkov.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-02.01.202002.01.202003.01.2020Dodatok č. 8 k Zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par.536zmena cenníka služieb od 1.1.2020-Dodatok-č.8-k-Zmluve-č.-82008.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-01.01.202001.01.202002.01.2020Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1012009 o preprave a uložení odpaduPreprava a uloženie odpadu na skládke v Pustých Sadoch-Dodatok-č.4-k-Zmluve-č.-1012009.pdf
Ing. Dušan Petrovič-18.12.201918.12.201919.12.2019Zmluva č. 03/2019 o vykonávaní prác na detských ihriskách v objektoch organizáciezabezpečenie oblasti detských ihrísk v oblasti dokumentačnej, kontrolnej a poradenskej40Zmluva-č.-032019-o-vykonávaní-prác-na-detských-ihriskách-v-obje.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T19087229.11.201905.12.201906.12.2019Nájomná zmluvamobilné obytné kontajnery, sanitárne, materiálové kontajnery1126,32/mesiac a 4741,20Nájomná-zmluva-Algeco.pdf
Environmentálny fond1178/14/3004.12.201905.12.201906.12.2019Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostreidkov z RFZmeny v čl. IV,VI,VII,IX-Dodatok-č.-3-k-Zmluve-o-poskytnutí-prostriedkov-z-RF.pdf
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-12.11.201912.11.201913.11.2019Zmluva o dieloSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci Dvorníky21.560,--Zmluva-o-dielo-Ščasný.pdf
Obec Bojničky-06.11.201930.10.201901.01.2020Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania650Dodatok-č.5-k-zmluve-o-spolupráci.pdf
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany19/06/010/2815.10.201916.10.201917.10.201931.12.2021Dohoda uzatvorená podľa par. 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníaplikácia paragrafu 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe-Dohoda-č.-190601028-pomoc-v-HN.pdf
Obec Dvorníky2/201902.10.201902.10.201903.10.2019Zmluva o poskytnutí hudobnej produkcieHudobná produkcia pri príležitosti "Dňa úcty k starším"650Zmluva-o-poskytnutí-hudobnej-produkcie-VS.pdf
Up Slovensko, s.r.o.-13.08.201911.09.201912.09.2019Komisionárska zmluvazabezpečenie poskytovania služieb - jedálne kupóny-Komisionárska-zmluva.pdf
Ing. Jozef Adamkovič-24.07.201915.08.201916.08.2019Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12. 2019, audit súladu výročnej spávy s AÚZ, audit Konsolidovane účt. závierky, audit súladu konsolid.výročnej správy s2500,-- ročneZmluva-o-poskytovaní-audítorských-služieb.pdf
Orange Slovensko, a. s.05542612.08.201912.08.201913.08.2019Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDohoda o aktivácii účastníckeho programu-Dodatok-k-zmluve-telekom.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Príloha č. 1 Dodatku k ZmluveBonusy ponuky "Ponuka NMD"-príloha-k-dodatku-Bonusy_ponuky__12_08_2019_39517021.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro-Zmluva-o-poskytovaní-verejných-služieb-orange.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120745-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516173.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120714-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516305.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120729-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516262.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy