Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 420

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-12.03.202016.03.202017.03.2020Dodatok č. 9 k Zmluve č.8/2008 o dieloúprava frekvencie zberu 7000 l kontajnera na papier na 26xročne-Dodatok-č.-9-k-zmluve-č.82008.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR52007616.03.202016.03.202017.03.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRzáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5.000,00Zmluva-č.-520076-o-poskytnutí-dotácie-z-prostriedkov-DPO-SR.pdf
NATUR-PACK, a. s.-20.02.202024.02.202025.02.2020Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému Združeného nakladania s odpadmi z obalovSystém triedeného zberu-Dodatok-č.3-k-zmluve-o-zabezpečení-systému-združeného-nakladani.pdf
Obec Dvorníky-20.02.202020.02.202021.02.2020Kúpna zmluva o predaji špeciálneho motorového vozidlaPredaj špeciálneho motorového vozidla Tatra 8151000KPZ-TATRA-auto-medzi-Obcou-Dvorníky-a-firmou-Miroslav-Mikulek-s-r-o.pdf
Obec Dvorníky01/202015.01.202010.02.202011.02.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceÚprava vzájomných práv a povinností nevyhnutných na zabezpečenie podmienok použitia dotácie22.600,--ZMLUVA-O-POSKYTNUTÍ-dotácie-č-012020-ŠK-Dvorníky.pdf
Obec Dvorníky02/202015.01.202005.02.202006.02.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceÚprava vzájomných práv a povinností nevyhnutných na zabezpečenie podmienok použitia dotácie1800ZMLUVA-O-POSKYTNUTÍ-DOTÁCIE-č-022020-JDS-Dvorníky.pdf
ZSE Energia, a.s.940943685014.01.202003.02.202004.02.2020Zmluva o združenej dodávke elektrinyzáväzok dodávateľa dodávať elektrinu, odberné miesto 779-Zmluva-o-združenej-dodávke-elektriny.pdf
Obec Dvorníky1/2020/DV17.01.202031.01.202001.02.2020Zmluva o prenájme priestorovPrenájom priestorov nachádzajúcich sa v obci súp. č. 667,22 €/mesZmluva-o-Nájme-ZS-Vargová.pdf
Obec Dvorníky2/2020/DV17.01.202031.01.202001.02.2020Zmluva o prenájme priestorovPrenájom priestorov nachádzajúcich sa v obci súp. č. 667,22/ mes.Zmluva-o-Nájme-ZS-Čačková.pdf
Západoslovenská distribučná, a.s.12195359227.01.202028.01.202029.01.2020Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa-Zmluva-o-pripojení-odberného-elektrického-zariadenia.pdf
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.-22.01.202023.01.202024.01.2020Zmluva o dodávke plynuDodávka plynu-Zmluva-o-dodávke-plynu-byt-7799.pdf
Centrum voľného času Dúha-10.01.202023.01.202024.01.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obcePoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania detí260Zmluva-o-poskytnutí-FP-CVČ-Dúha.pdf
Mesto SereďZmluva č. 1009/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí13.01.202013.01.202014.01.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania detí65Zmluva-č10092019-o-poskytnutí-finančných-prostriedkov.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-02.01.202002.01.202003.01.2020Dodatok č. 8 k Zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par.536zmena cenníka služieb od 1.1.2020-Dodatok-č.8-k-Zmluve-č.-82008.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-01.01.202001.01.202002.01.2020Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1012009 o preprave a uložení odpaduPreprava a uloženie odpadu na skládke v Pustých Sadoch-Dodatok-č.4-k-Zmluve-č.-1012009.pdf
Ing. Dušan Petrovič-18.12.201918.12.201919.12.2019Zmluva č. 03/2019 o vykonávaní prác na detských ihriskách v objektoch organizáciezabezpečenie oblasti detských ihrísk v oblasti dokumentačnej, kontrolnej a poradenskej40Zmluva-č.-032019-o-vykonávaní-prác-na-detských-ihriskách-v-obje.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T19087229.11.201905.12.201906.12.2019Nájomná zmluvamobilné obytné kontajnery, sanitárne, materiálové kontajnery1126,32/mesiac a 4741,20Nájomná-zmluva-Algeco.pdf
Environmentálny fond1178/14/3004.12.201905.12.201906.12.2019Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostreidkov z RFZmeny v čl. IV,VI,VII,IX-Dodatok-č.-3-k-Zmluve-o-poskytnutí-prostriedkov-z-RF.pdf
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-12.11.201912.11.201913.11.2019Zmluva o dieloSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci Dvorníky21.560,--Zmluva-o-dielo-Ščasný.pdf
Obec Bojničky-06.11.201930.10.201901.01.2020Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania650Dodatok-č.5-k-zmluve-o-spolupráci.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy