Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 382

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Obec Dvorníky-21.05.201922.05.201923.05.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce DvorníkyPoskytnutie dotácie za účelom opravy elektroinštalácie zvonov na veži farského kostola2000Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpočtu-obce-FU.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR5908213.05.201914.05.201915.05.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochranyZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000Zmluva-c.59082-DPO-SR.pdf
PLMusic hudobná produkcia-17.04.201925.04.201926.04.2019Zmluva o poskytovaní hudobnej produkciePoskytnutie hudobnej produkcie350Zmluva-o-poskytnutí-hudobnej-produkcie.pdf
Obec Dvorníky-05.04.201905.04.201906.04.2019Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam42Kupujúca-314.pdf
REGIONPRESS, s.r.o.96119007902.04.201902.04.201903.04.2019Zmluva o inzerciiUverejnie inzerátu v Hlohovecko-Sereďsko68,40Zmluva-o-inzercii-961190079.pdf
Slovak Telekom, a.s.0220190037-000-0021.02.201908.03.201909.03.2019Nájomná zmluva (pozemok)Nájom pozemku KNC parc. č. 1142/14 o výmere 64 m22500,-- ročneNajomna_zmluva_pozemok_Slovak_Telekom.pdf
PLMusic hudobná produkcia-01.03.201901.03.201902.03.2019Zmluva o poskytovaní hudobnej produkciePoskytnutie hudobnej produkcie350Zmluva_o_poskytovani_hudobnej_produkcie.pdf
Daffer spol. s. r. o.-25.02.201925.02.201926.02.2019Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení par.409..............Dodávka zovaru podľa definície v ponuke predávajúceho26156,40Kupna_zmluva_Daffer_nabytok.pdf
Daffer spol. s. r. o.-25.02.201925.02.201926.02.2019Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovení par.409..............Dodávka tovaru podľa definície v ponuke predávajúceho13445,76Kupna_zmluva_Daffer_didakt.technika.pdf
NATUR-PACK, a. s.-08.01.201925.02.201926.02.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému Združeného nakladania s odpadmi z obalovZmeny v zmluve zo dňa 28. 6. 2016-Dodatok_c_2_k_zmluve_o_zabezp_syst_ZNsOzO.pdf
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a. s.-12.02.201919.02.201920.02.2019Dodatok č. 1 k NZ č. 31450/2013Prenájom pozemkov z dôvodu aktualizácie LV č. 2782 a 36551026,09Dodatok_c_1_k_NZ_c_314502013.pdf
Obec Dvorníky-11.02.201911.02.201912.02.2019Kúpna zmluvaPredaj štiepkovača300KPZ-Štiepkovač-medzi-Obcou-a-FO.pdf
Obec Dvorníky-08.02.201908.02.201909.02.2019Kúpna zmluvaPredaj špeciálny automobil - cisternová striekačka300KPZ-hasičské-auto-medzi-Obcou-a-FO.pdf
Obec Bojničky-04.02.201907.02.201908.02.2019Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie peňažných prostriedkov520Dodatok_c_4_k_Zmluve_o_spolupraci.pdf
Centrum voľného času Dúha-18.01.201930.01.201931.01.2019Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019Poskytnutie peňažných prostriedkov390Zmluva-CVČ-Dúha.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-01.01.201923.01.201924.01.2019Dodatok č. 3 k zmluve č. 101/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých SadochÚprava ceny za zneškodnenie odpadov-Dodatok_c_3_k_zmluve_c1012009.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-23.01.201923.01.201924.01.2019Dodatok č. 7 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl.obchodného zákonníkaúprava ceny za zber 120 l a 1100l nádob na komun.odpad a úprava zberu triedených zložiek-Dodatok_c_7_k_zmluve_c82008_o_dielo.pdf
TOPSET Solutions s.r.o.tz2018-05-15jv111.12.201812.12.201813.12.2018Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovpoverenie sporstredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých FO-topset_zml_sprac_os_udajov.pdf
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.-07.12.201807.12.201808.12.201831.12.2020Zmluva o dodávke plynuZabezpečenie združenej dodávky plynu0Zmluva_o_dodavke_plynu.pdf
Všeobecná úverová banka, a. s.1274/2018/UZ19.11.201819.11.201820.11.2018Zmluva o terminovanom úvere č. 1274/2018/UZPoskytnutie peňažných prostriedkov180.000,--Zmluva_o_terminovanom_uvere.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy