Zoznam uzavretých zmlúv od roku 2022

Počet záznamov: 1 - 20 z 49

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Obec Dvorníky-29.09.202203.10.202204.10.2022Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemkuOprva zistených nedostatkov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva , vedenej pod spis. Zn. V 1771/2022-Dodatok-c1-ku-KZ-Kysela.pdf
Obec Dvorníky-29.09.202203.10.202204.10.2022Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemkuOprava zistených nedostatkov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva , vedenej pod spis. Zn. V 1782/2022-Dodatok-c1-ku-KZ-Nemeth.pdf
Obec Dvorníky-29.09.202230.09.202201.10.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
REGIONPRESS, s.r.o.96122015119.09.202221.09.202222.09.2022Zmuva o inzerciiReklamný priestor v periodiku79,2020220921152348.pdf
Obec Dvorníky-14.09.202216.09.202217.09.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-14.09.202216.09.202217.09.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Miroslav Mikulek, s. r. o.-22.08.202209.09.202210.09.2022Zmluva o dieloVykonanie stavby s názvom "Zberný dvor Dvorníky"184.281,12 €Zmluva-o-dielon-Zberný-dvor-Dvorníky.pdf
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorskýVP/22/06468/00326.09.202205.09.202206.09.2022Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu s použitím hudobnej produkcie13220220905151919.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202217.08.202218.08.2022Kúpna zmluva podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom zneníPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam1021,51Kupna-zmluva-Ondros-a-Ondrosova.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.-17.08.202217.08.202218.08.2022Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvyZáväzok zmluvných stán, že v budúcnosti uzavrú zmluv, predmetom ktorje bude prevod vlastníctva k verejnému vodovodu a kanalizácii, vybudovanej podľa PD s názvom "IBV Pod Ráblom Dvorníky"-Zmluva-o-uzatvoreni-buducej-zmluvy.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202210.08.202211.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam1392,39KZ-Sipkovsky-a-Sipkovska.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202209.08.202210.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam760KZ-Lackovic-a-Lackovicova.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202203.08.202204.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam689,00Kupna-zmluva-Nemeth-a-Nemethova.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202203.08.202204.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam1150,00Kupna-zmluva-Kysela-Michal.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202201.08.202202.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam820,--Kupna-zmluva-Bohovic-a-Tothova.pdf
Obec Dvorníky-21.07.202221.07.202222.07.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Obec Dvorníky-13.07.202218.07.202219.07.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-13.07.202218.07.202219.07.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia1.pdf
Obec Dvorníky-23.06.202206.07.202207.07.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/5520.06.202223.06.202224.07.2022Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNová príloha č. 2 - predmet podpory NFP-
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy

Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 532

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.8/200822.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 11 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl. obcodného zákonníkycena za zber a prepravu nádob-20211229124314.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.101/200929.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 5 k zmluve č. 101/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadochceny za zneškodnenie odpadov-20211229124657.pdf
Obec Dvorníky01202215.12.202117.12.202101.01.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 01/2022Dotácia1800,--20211217095855.pdf
DOXX stravné lístky21K2240314.12.202116.12.202101.01.2022Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovZmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - stravné lístky-20211216101955.pdf
Slovenská pošta, a. s.-15.12.202115.12.202101.01.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovZmena účtu a zálohových platieb-D-1-k-NZ_P-Dvorniky_FINAL.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dolnakova-Dodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-CackovaDodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dentin-Dodatok-o.pdf
Metodicko-pedagogické centrum2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_21304.11.202119.11.202120.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráciZmena čísla účtu-20211119090226.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.-22.09.202118.10.202119.10.2021Zmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecných bremien a uloženie Elektroenergetických zariadení-Zmluva-Ocenas-a-ZSE.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o grantovom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101052.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101426.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102023.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102112.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102420.pdf
Poľnohospodárska platobná agentúra309070ACG802.09.202113.09.202114.09.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci21.560,--20210922093520.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T20122410.08.202125.08.202126.08.2021Nájomná zmluvaprenájom mobilných kontajnerov1210,3220210825161530.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/5506.08.202110.08.202111.08.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNázov projektu: Zberný dvor Dvorníky, nahradený nový bod 2.1.1.-20210805114359.pdf
Daniel Triebeľ - Hudobná skupina Orions--07.08.202107.08.202108.08.2021Zmluva o poskytovní hudobnej produkcieHudobná produkcia skupiny Orions750,--20210809093320.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801940010430.07.202102.08.202103.08.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozidiel - HC289YD3420210927120208.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy