Maroš Nemeček

Narodený 14. 1. 1968 v Nitre.

Vzdelanie

1974 – 1982  Základná škola v Dvorníkoch

1982 – 1986  Stredné odborné učilište spoločného stravovania, Bratislava

Prax

1986 – 1999 – čašník Hotel Nitra

2000 – 2018 – SZČO

2003 – 2013 – majster odborného výcviku

Starosta obce Dvorníky

od decembra 2018, ako nezávislý kandidát.

Telefonický kontakt

0905 251 800, 033/744 22 23

Emailový kontakt

starosta@dvorniky.sk, maros.nemecek@dvorniky.sk

Majetkové priznania starostu obce

Obec Dvorníky zverejňuje majetkové priznania starostu obce v zmysle článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Dokumenty budú zverejnené po schválení príslušnou komisiou Obecného zastupiteľstva