Vybavenie pre šport reprezentuje futbalový štadión s príslušenstvom a tréningové ihrisko, ktoré slúžia športovému klubu Dvorníky. V rámci športového areálu je vybudované viacúčelové ihrisko – tenisový kurt, minifutbal, hádzaná. V obci Dvorníky sú dve futbalové mužstvá – A mužstvo a žiaci, ktorí hrajú v 6 lige.

Z histórie futbalu

Začiatok vzniku futbalu v Dvorníkoch môžeme stanoviť na rok 1951 – 1952. V tom čase pôsobil vo funkcii riaditeľa meštianky v Dvorníkoch p. Milan Lackovič. Tento riaditeľ sa snažil o rozvoj kultúrnych tradícií v našej obci a zároveň by sme mohli povedať, že bol hybnou pákou vzniku futbalového oddielu v našej obci.

Tak, ako aj teraz aj vtedy bolo potrebné, aby sa mohol začať hrávať futbal zohnať peniaze a sponzorov, ktorí boli ochotní podporiť danú myšlienku. Daný príspevok je výpis z výpovedi p. Milana Lackoviča a listu, ktorý zaslal dňa 6. 8. 2007 starostovi obce.

Citácia: „V obci som hľadal ochotných ľudí na futbal. Boli to p. Pavol Bojnanský – mäsiar, Vít Uhrič, Ján Lesay – stolár. Dojednali sme sa a vyrazili sme do ulice za účelom finančnej zbierky na futbal. Naša prvá cesta viedla za veľkostatkárom p. Burdom, od ktorého sme žiadali pozemok na vybudovanie ihriska. Po rôznych návrhoch nám poskytol plochu, kde je teraz kultúrny dom. Pri budovaní tohto ihriska nám veľmi pomohol Ing. Božgaya – veliteľ Posádky zo Serede. V obci bolo veľa ľudí, čo akciu vzniku futbalu vítali, boli to nielen mladší, ale aj starší ľudia, dali ochotne povozy, kone a vozili piesok, vápenné kamene, robili sme brigády, kde sa všetci snažili pomôcť. Najväčším sponzorom bol p. Pavol Bojnanský, ktorý hlboko siahol do vrecka a dal do futbalu stotisíc korún, ktoré vyhral v kartách v Seredi. Užší výbor sa rozhodol, že ja a p. Hupka sme sa vybrali hľadať dobrovoľných darcov. Prvé sme navštívili veľkostatkára v Panónii p. Oskara Foltýna, ktorý nás úctivo privítal aj s manželkou a daroval nám 100.000,– kč. Darovali sme mu listinu o výške daru pre nás futbalový oddiel. Ďalej viedli naše kroky k dekanovi Mons. Falathovy. Keď sme prišli na faru, p. kuchárka nás privítala a usadila za stôl, ponúkla nám zákusky. Privítali sme sa s dekanom a spýtal sa nás, koľko vám dal veľkostatkár. Keď sme mu povedali, že 1000.000,–kč, odpovedal „Ani ja Vám menej nedám“ a dal nám 100.000,– kč. Potom sme išli za mlynárom Pastorkom, ktorý nám tiež prispel. Boli sme ešte aj u p. Burdu, ani ten sa nedal zahanbiť, ale boli tu už sumy nižšie ako 100.000,– kč.

Za prispenia všetkých dobrých ľudí sa nám podarilo urobiť ihrisko a blížilo sa slávnostné otvorenie.

Neviem presne či to bolo na deň matiek, alebo sviatok Petra, Pavla, keď sme si pozvali na priateľské stretnutie mužstvo Červeník, vtedy ešte (Verešvár), aj s ich kapelou.

Zaujímavosťou bolo, že p. dekan Falath sedel vedľa tajomníka OVKSS p. Mikuláša Kliského a zároveň spolu uskutočnili aj slávnostný výkop za burácajúceho potlesku všetkých prítomných.

Úvod a samotné otvorenie bolo, ako na ligových stretnutiach, bolo tu prítomných okolo 5 tisíc ľudí a atrakciou úvodného ceremoniálu bolo vhodenie lopty do stredového kruhu s lietadla leteckej posádky Piešťany.

„Stalo sa, pilot najprv dlho krúžil nad oblasťou futbalového ihriska, zlietol a kĺzavým letom spustil loptu na stred kruhu. Bolo, že to slávy, Dvorníky sa stali slávne.

70. roky

  • Členovia výboru – Koník Jaroslav, Kováč Gejza, Ščasný Jaroslav, Marián Varga, Minarovič Ján ml., Minarovič st., Hallo Jozef, Čeklovský Miroslav, Očenáš Ján
  • Tréner – Elemír Frtala
  • Hráči – Kohýl Štefan, Trnka Jaroslav, Milan Koštrna, Brečka Jozef, Adámik Jozef, Guzma Jozef, Kysela Ján, Maroš Klostermann, Martinkovič Stanislav, Klosterman Acino, Farkaš Ladislav, Hranák Karol, Čeklovský Miroslav, Sandanus Gustáv, Murárik, Miklovič Pavol, Kohýl Ľubomír, Úradníček Jozef, Štefan Števík, Ivan Sedlaček, Otahel Jozef, Hallo Milan, Flimmel Milan, Jošt Ľubomír, Úradníček Ľubomír, Miko Jaroslav, Sochor Ján, Šimko Drahuš, Kadlec Stanislav, Murárik Vincent, Brečka Anton