Obec Dvorníky je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Dvorníky tvorí katastrálne územie DvorníkyPosádka.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený s pracovníkov obce, ktorí vykonávajú odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

 

Orgánmi obce sú:

  • Obecné zastupiteľstvo
  • Starosta obce

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022:

Juraj Bučko – Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov – 470
Peter Horváth – Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov – 435
Ondrej Horváth – Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov – 434
Daniela Ambrušová – SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana – počet platných hlasov – 421
Ing. Jozef Kobora – Kresťanskodemokratické hnutie – 398
Mgr. Ľuboš Gubáň – SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana – počet platných hlasov – 390
Martin Kováčik – Kresťanskodemokratické hnutie – počet platných hlasov – 372
Stanislav Miko – SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana – počet platných hlasov – 371
Ing. Andrej Kukla – SMER – Sociálna demokracia, Slovenská národná strana – počet platných hlasov – 363

Starosta obce:

Maroš Nemeček

 

Zástupca starostu obce:

 

 

Hlavný kontrolór obce:

Daniela Sklenárová