Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2022

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy kvality pitnej vody a štandardy kvality odpadovej vody za obdobie 01.01.2022 – 31.12.2022.

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – odpadová (.pdf)

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – pitná (.pdf)

Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2021

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy kvality pitnej vody a štandardy kvality odpadovej vody za obdobie 01.01.2021 – 31.12.2021.

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – pitná (.pdf)

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – odpadová (.pdf)

Evidencia štandardov pitnej vody – Rok 2020

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy kvality pitnej vody a štandardy kvality odpadovej vody za obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020.

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – pitná (.pdf)

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – odpadová (.pdf)

Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2019

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy pitnej vody a štandardy odpadovej vody za obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019.

Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2019 (.pdf)

Evidencia štandardov odpadovej vody – rok 2019 (.pdf)