Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zoznam kandidátov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam kandidátov pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024:

 1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
 11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Informácie pre voliča

Obec Dvorníky zverejňuje informácie pre voliča pre Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 8. júna 2024.

Čítať ďalej

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic 2024 – Information for the voter

The municipality of Dvorniky, located in the county of Hlohovec, publishes the information for the voter for Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic, which will take place on June 8th, 2024.

Čítať ďalej

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23.03.2024:

 • podatelna@dvorniky.sk

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – delegovanie členov a náhradníkov OVK

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Dvorníky č. 1 pre konanie volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23.03.2024:

 • podatelna@dvorniky.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli utvorené v obci Dvorníky volebné okrsky a určené volebné miestnosti nasledovne:

 • Volebný okrsok: č. 1, okrsok č. 1: Dvorníky súp. č. od 1 – do 876 a voliči, ktorý majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Dvorníky.
 • Volebná miestnosť: Kultúrny dom Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – Informácie pre voliča

Obec Dvorníky zverejňuje informácie pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republiky, ktorých prvé kolo sa bude konať v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Čítať ďalej

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky

Obec Dvorníky zverejňuje Zápisnicu okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 30.09.2023.

Zápisnica – okrsková volebná komisia – volebný okrsok č. 1 (.pdf)
Zápisnica – okrsková volebná komisia – volebný okrsok č. 2 (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – delegovanie členov a náhradníkov okrskových volebných komisií

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií obce Dvorníky č. 1 a č. 2 pre konanie volieb do NR SR:  podatelna@dvorniky.sk

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – delegovanie členov a náhradníkov okrskových volebných komisií (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov

Obec Dvorníky oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR: podatelna@dvorniky.sk.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)