Na Vianočných trhoch v Dvorníkoch panovala pravá predsviatočná atmosféra.

Foto: Tomáš Súkenník