Aj tento rok navštívil našu obec Mikuláš, ktorého privítali deti z Materskej a Základnej školy bohatým kulúrnym programom. Každému, kto poslúchal, sa na záver ušla sladká odmena.

Foto: Milan Hutera