Aj v roku 2018 sme sa v hojnom počte zišli na tradičnom fašiangovom sprievode obcou. Ulice Dvorníkov v sobotu popoludní zaplnili masky od výmyslu sveta. Na záver sme sa v priestoroch kultúrneho domu rozlúčili s fašiangami symbolickým pochovaním basy.

Foto: Soňa Múdra