V predvečer prvého mája sa obyvatelia Dvorníkov zišli na tradičných prvomájových oslavách. Počas bohatého kultúrneho programu zahrali žiaci základnej školy divadelné predstavenie, ktoré vzniklo pri príležitosti osláv 80. výročia založenia Základnej školy. V záhrade Kultúrneho domu zasa vystúpili žiaci Materskej školy spolu s členmi JDS Dvorníky.

Foto: Milan Hutera