Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Dvorníky

Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Dvorníky na základe žiadosti, ktorú podala spoločnosť UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2/134:

Rozhodnutie – pozemkové úpravy Pod Ráblom (.pdf)