Verejná vyhláška – vyhlásenie za mŕtveho

Okresný súd Trnava zverejňuje verejnú vyhlášku v právnej veci vyhlásenia za mŕtveho: Jozef Škorík, rod. Škorík, nar. 23.03.1923, naposledy bytom Dvorníky 350.

Verejná vyhláška – vyhlásenie za mŕtveho – Jozef Škorík – úplné znenie (.pdf)