Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Borošová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Mária Borošová, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Borošová