Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2019

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2019. Monitorovaciu správu zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 38 zo dňa 18.09.2019.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2019 (.pdf)