Návrh rozpočtu obce Dvorníky pre roky 2020 – 2022

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce pre roky 2020 – 2022.

Návrh rozpočtu – Návrh príjmov obce Dvorníky pre roky 2020 – 2022 (.pdf)

Návrh rozpočtu – Návrh výdavkov obce Dvorníky pre roky 2020_2022(.pdf)

Návrh rozpočtu – Bežné príjmy ZŠ s MŠ na roky 2020-2022 (.pdf)

Návrh rozpočtu – Základná škola pre roky 2020 – 2022 – výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu – Materská škola – výdavky na roky  2020-2022(.pdf)

Návrh rozpočtu – Školská jedáleň pre roky 2020-2022 (.pdf)

Návrh rozpočtu – Športový klub Dvorníky pre roky 2020-2022 (.pdf)