Návrh dokumentu Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Obec Dvorníky zverejňuje návrh dokumentu s názvom Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb.

Návrh  vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 29. 01. 2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa: 07. 02. 2020 (vrátane).

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb (.pdf)