Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2020

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2020. Monitorovaciu správu zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 29 zo dňa 23.09.2020.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dvorníky k 30.06.2020 (.pdf)