Uzavretie Zberného dvora Dvorníky – 08.05.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v sobotu 8. 5. 2021 bude Zberný dvor zatvorený.