Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová

Mesto Sereď verejnou vyhláškou o oznámení miesta uloženia písomnosti oznamuje, že Nikoleta Šubertová má na Mestskom úrade v Seredi uloženú písomnosť č. OŽP/5538/8365/2021.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová (.pdf)