Verejná vyhláška – oprava administratívnej chyby v rozhodnutí – Slovak Telekom

Obecný úrad Dvorníky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje verejnú vyhlášku – oprava administratívnej chyby v rozhodnutí pri povolení umiestnenia stavby “ZS a RR Bod Dvorníky II – HC DVR”.

Verejná vyhláška – oprava administratívnej chyby v rozhodnutí – úplné znenie (.pdf)