Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – Slovak Telekom

Obec Dvorníky – spoločný stavebný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania na stavbu “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR” na pozemkoch v katastrálnom území Dvorníky.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania – úplné znenie (.pdf)