Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč, Margita Kosíková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky, Margita Kosíková, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – SK0332393684SK, SK0332393714SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Druhý pokus o doručenie zásielky bude vykonaný dňa 09.03.2022.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč, Margita Kosíková (.pdf)