Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Obec Dvorníky podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2021. Povinnosť sa týka zverejnenia údajov z modulov 265 a 100435 zisťovania ŽP 6-01.

Údaje o komunálnom odpade z obce Dvorníky za kalendárny rok 2021 (.pdf)