Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenka Demeterová, Michal Boroš

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Zdenka Demeterová, 920 56 Dvorníky, Písomnosť: spisová značka – Dnot 104/2022 Uzn.

Adresát písomnosti: Michal Boroš, 920 56 Dvorníky, Písomnosť: spisová značka – EX 1764/2015

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 30. 06. 2022 do 14. 07. 2022).

Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenka Demeterová, Michal Boroš (.pdf)