Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa ruší VZN č. 3/1992

Obec Dvorníky zverejňuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku nachádzajúceho sa v k.ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.

Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa ruší VZN č. 3/1992 (.pdf)