Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu o zabezpečení stravovania

Obec Dvorníky zverejňuje Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu o zabezpečení stravovania.

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu o zabezpečení stravovania (.pdf)