Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Daniš

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Daniš Vladimír, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od Dôvera ZP, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 14. 11. 2022 do 28. 11. 2022).

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Daniš (.pdf)