Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová

Mesto Sereď zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: Nikoleta Šubertová, trvale bytom: Dvorníky, 920 56 Dvorníky.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová (.pdf)