Oznámenie o uložení písomnosti – Róbert Bihary

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Róbert Bihary, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od JUDr. Adriana Vorelová, Pribinova 23, 920 01 Hlohovec

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 23. 01. 2023 do 06. 02. 2023).

Oznámenie o uložení písomnosti – Róbert Bihary (.pdf)