Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Dvorníky zverejňuje Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 46,35 %. Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu: 18,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 (.pdf)