Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Obec Dvorníky zverejňuje Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023: 56,94 %. Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu: 15,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 (.pdf)