Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Volko, Tomáš Volko

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Volko Tomáš, 920 56 Dvorníky, Volko Ivan, 92056 Dvorníky

Písomnosť: od Okresný súd Galanta, č. 35 D/143/2023

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 15 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 19. 03. 2024 do 03. 04. 2024).

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Volko, Tomáš Volko (.pdf)