Loading Podujatia

« All Events

 • Toto podujatie sa už skončilo.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.02.2020

12. februára 2020 | 17:00 - 20:00

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 12.02.2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Rozpočtové opatrenia.
 5. Zverenie majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky.
 6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Dvorníky.
 7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dvorníky 2020 – 2025.
 8. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti.
 10. Rôzne.
 11. Pripomienky a návrhy poslancov.
 12. Návrh uznesenia.
 13. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva

Rozpočtové opatrenia č. 17, 18, 19, 20 (.pdf)

Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 17/2019 – Výdavky (.pdf)
Príloha –  Rozpočtové opatrenie č. 18/2019 – Príjmy (.pdf)
Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 18/2019 – Výdavky (.pdf)
Príloha –  Rozpočtové opatrenie č. 19/2019 – Príjmy (.pdf)
Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 19/2019 – Výdavky (.pdf)
Príloha –  Rozpočtové opatrenie č. 20/2019 – Príjmy (.pdf)

Detaily

Dátum:
12. februára 2020
Čas:
17:00 - 20:00
Podujatie Category:

Organizátor

Obec Dvorníky
Phone
033/744 22 23
View Organizátor Website

Miesto konania

Kultúrny dom Dvorníky
Dvorníky 428
Dvorníky, 92056 Slovenská republika
+ Mapa Google
Phone
+42133 744 22 23
View Miesto konania Website

Detaily

Dátum:
12. februára 2020
Čas:
17:00 - 20:00
Podujatie Category:

Organizátor

Obec Dvorníky
Phone
033/744 22 23
View Organizátor Website

Miesto konania

Kultúrny dom Dvorníky
Dvorníky 428
Dvorníky, 92056 Slovenská republika
+ Mapa Google
Phone
+42133 744 22 23
View Miesto konania Website