Loading Podujatia

« All Events

  • Toto podujatie sa už skončilo.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.02.2018

13. februára 2018 | 17:00 - 19:00

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Mgr. Ľuboš Gubáň zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v  Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 13. februára 2018 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Informácia a prejednanie návrhu o pozemkových úpravách spoločnosťou UNICO Invest SK s. r. o, Bratislava.
  5. Informácia o príprave investičných akcií a ich rozpracovanosti: chodník pri ceste III. tr. č. 1313, Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka, príprava projektu Zberný dvor a spracovanie bioodpadu.
  6. Rôzne
  7. Pripomienky a návrhy poslancov
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

Detaily

Dátum:
13. februára 2018
Čas:
17:00 - 19:00
Podujatie Category:
Webstránka:
https://dvorniky.sk

Organizátor

Obec Dvorníky
Phone
033/744 22 23
View Organizátor Website

Miesto konania

Kultúrny dom Dvorníky
Dvorníky 428
Dvorníky, 92056 Slovenská republika
Phone
+42133 744 22 23
View Miesto konania Website

Detaily

Dátum:
13. februára 2018
Čas:
17:00 - 19:00
Podujatie Category:
Webstránka:
https://dvorniky.sk

Organizátor

Obec Dvorníky
Phone
033/744 22 23
View Organizátor Website

Miesto konania

Kultúrny dom Dvorníky
Dvorníky 428
Dvorníky, 92056 Slovenská republika
Phone
+42133 744 22 23
View Miesto konania Website