Loading Podujatia

« All Events

  • Toto podujatie sa už skončilo.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.04.2019

29. apríla 2019 | 18:00 - 20:00

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 21. marca 2019 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ
  4. Voľba hlavného kontrolóra Obce Dvorníky
  5. Rozpočtové opatrenia 5/2019
  6. Rôzne
  7. Pripomienky a návrhy poslancov
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

Detaily

Dátum:
29. apríla 2019
Čas:
18:00 - 20:00
Podujatie Category:

Miesto konania

Kultúrny dom Dvorníky
Dvorníky 428
Dvorníky, 92056 Slovenská republika
Phone
+42133 744 22 23
View Miesto konania Website

Organizátor

Obec Dvorníky
Phone
033/744 22 23
View Organizátor Website

Detaily

Dátum:
29. apríla 2019
Čas:
18:00 - 20:00
Podujatie Category:

Miesto konania

Kultúrny dom Dvorníky
Dvorníky 428
Dvorníky, 92056 Slovenská republika
Phone
+42133 744 22 23
View Miesto konania Website

Organizátor

Obec Dvorníky
Phone
033/744 22 23
View Organizátor Website