Zmluvy 2022

Displaying 101 - 150 of 165

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
TOPSET Solutions s.r.o.tz2022-12-13nv120.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaPoskytovanie aktualizácie aplikačných počítačových programov84620221221104944.pdf
Obec Dvorníky-14.12.202215.12.202216.12.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801941309620.11.202215.12.202216.12.2022Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlapoistka príves34poistna-zmluva-vozik-hasici.pdf
JURA audit, s. r. o.-08.12.202215.12.202216.12.202231.12.2023Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa paragrafu 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022, orerenie výročnej správy za rok 2022, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej VS1.200,--Jura-audit-2023.pdf
Obec Dvorníky-30.11.202230.11.202201.12.2022Kúpna zmluva podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom zneníPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam21.170,--Kupna-zmluva-Bojnansky-Roman.pdf
Obec Dvorníky-21.11.202221.11.202222.11.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia1.pdf
Obec Dvorníky-21.11.202221.11.202222.11.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA2.pdf
Obec Dvorníky-16.11.202221.11.202222.11.202222.11.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Dasara s. r. o.1/2022/DV28.10.202215.11.202216.11.2022Zmluva č. 1/2022/DV o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb., o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení s nasledovným obsahomprenájom priestorov nachádzajúcich sa v budove súp. č. 428-Zmluva-o-Najme-DASARA-Masarykova.pdf
Linden law s. r. o.-04.11.202209.11.202210.11.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služiebDoplnenie čl. II bod 1. a čl. III bod 1.100 € bez DPH20221109134329.pdf
Obec Dvorníky-26.10.202204.11.202205.11.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-26.10.202204.11.202205.11.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Jozef Lackovič-25.10.202226.10.202227.10.2022Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemkuDoplnenie na základe zistených nedostatkov-Dodatok-c1-ku-KZ-Lackovic.pdf
Čačková Katarína – HAIR SALÓN KATARÍNA-24.10.202226.10.202227.10.2022Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2020/DVZmluva o nájme nebytových priestorov-CackovaDodatok-3.pdf
BESTRENT s. r . o.2215058512.10.202218.10.202219.10.2022Zmluva o prenájme hnuteľných vecíprenájom mob. WC8620221018112414.pdf
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/22/06468/00426.10.202211.10.202212.10.2022Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu s použitím hudobnej produkcie-20221011102402.pdf
Obec Dvorníky-29.09.202203.10.202204.10.2022Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemkuOprava zistených nedostatkov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva , vedenej pod spis. Zn. V 1782/2022-Dodatok-c1-ku-KZ-Nemeth.pdf
Obec Dvorníky-29.09.202203.10.202204.10.2022Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemkuOprva zistených nedostatkov vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva , vedenej pod spis. Zn. V 1771/2022-Dodatok-c1-ku-KZ-Kysela.pdf
Obec Dvorníky-29.09.202230.09.202201.10.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
REGIONPRESS, s.r.o.96122015119.09.202221.09.202222.09.2022Zmuva o inzerciiReklamný priestor v periodiku79,2020220921152348.pdf
Obec Dvorníky-14.09.202216.09.202217.09.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-14.09.202216.09.202217.09.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Miroslav Mikulek, s. r. o.-22.08.202209.09.202210.09.2022Zmluva o dieloVykonanie stavby s názvom "Zberný dvor Dvorníky"184.281,12 €
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorskýVP/22/06468/00326.09.202205.09.202206.09.2022Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu s použitím hudobnej produkcie13220220905151919.pdf
Obec Dvorníky01/202215.12.202131.12.202101.01.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce DvorníkyÚprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán nevyhnutných na zabezpečenie dohodnutého účelu1800,--20220822100513.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.-17.08.202217.08.202218.08.2022Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvyZáväzok zmluvných stán, že v budúcnosti uzavrú zmluv, predmetom ktorje bude prevod vlastníctva k verejnému vodovodu a kanalizácii, vybudovanej podľa PD s názvom "IBV Pod Ráblom Dvorníky"-Zmluva-o-uzatvoreni-buducej-zmluvy.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202217.08.202218.08.2022Kúpna zmluva podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom zneníPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam1021,51Kupna-zmluva-Ondros-a-Ondrosova.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202210.08.202211.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam1392,39KZ-Sipkovsky-a-Sipkovska.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202209.08.202210.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam760KZ-Lackovic-a-Lackovicova.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202203.08.202204.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam1150,00Kupna-zmluva-Kysela-Michal.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202203.08.202204.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam689,00Kupna-zmluva-Nemeth-a-Nemethova.pdf
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyKRHZ-TT-VO-2022/157-06010.05.202210.06.202211.06.2022Darovacia zmluvaBezodplatný prevod hnuteľných vecí03365384-darovacia-zmluva-prives-nakladny.pdf
Obec Dvorníky-22.07.202201.08.202202.08.2022Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam820,--Kupna-zmluva-Bohovic-a-Tothova.pdf
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-19.07.202119.07.202120.07.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o dieloNadobudnutie účinnosti zmluvy-20220727094927.pdf
Obec Dvorníky-21.07.202221.07.202222.07.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Obec Dvorníky-13.07.202218.07.202219.07.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia1.pdf
Obec Dvorníky-13.07.202218.07.202219.07.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/5520.06.202223.06.202224.07.2022Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNová príloha č. 2 - predmet podpory NFP-
Obec Dvorníky-23.06.202206.07.202207.07.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-17.06.202220.06.202221.06.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia1.pdf
Obec Dvorníky-17.06.202220.06.202221.06.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T20206123.05.202215.06.202216.06.2022Nájomná zmluvaprenájom mobilných kontajnerov1393,3020220615154205.pdf
Simona Ambus Lelkesová DiS.art.008202205.06.202206.06.202207.06.2022Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu práckultúrny program v obci Dvorníky dňa 5.6.2022550Den-rodiny.pdf
Obec Dvorníky-30.05.202201.06.202202.06.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-30.05.202201.06.202202.06.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/55/26812.05.202225.05.202226.05.2022Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-33/55/268Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky334 409,71 €Ministerstvo-ZP-SR-blankozmenka.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.12218550527.04.202217.05.202218.05.2022Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve213,30Zapadoslovenska-distribucna-zmluva-o-pripojeni.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR52202003.05.202212.05.202213.05.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,00Zmluva-c.-522-020.pdf
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/22/06468/00227.04.202212.05.202213.05.2022Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu s použitím hudobnej produkcie80,40LicencnaZmluva-Navrh_podujatie_c_VP-22-06468-002-SOZA.pdf
Mária Bučková-01.04.202227.04.202228.04.2022Zmluva o dieloTV natáčanie Rande s Heligonicou840zmluva-o-dielo-Dvorniky.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy