Zmluvy 2022

Displaying 51 - 100 of 165

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a. s.31450/201322.09.202303.10.202304.10.2023Dodatok č. 2 k NZ č. 31450/2013odplata za nájom2317,6920231003152206.pdf
ZSE Energia, a.s.941051118825.07.202319.09.202320.09.2023Zmluva o združenej dodáve elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnostizáväzok dodávat elektrinu-20230919143315.pdf
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikySITB-OO2-2023/001174-03204.09.202307.09.202308.09.2023Darovacia zmluvaHnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra-Object20230830104347617_0.pdf
Orange Slovensko, a. s.05542604.07.202307.09.202308.09.2023Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služiebdohoda strán na aktivácii účastníckeho programu-
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyIROP-Z302091DIB5-91-10824.08.202324.08.202325.08.2023Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPoskytnutie NFP na Relizáciu aktivít Pjojektu - riešenie migračných výzie v obci Dvorníky2600COO.2312.102.2.12731364-zmluva.pdf
Obec Dvorníky-23.08.202324.08.202325.08.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Dobrovoľný hasičský zbor Dvorníky-15.08.202316.08.202317.08.2023Darovacia zmluvabezodplatný prevod motorového vozidla FORD Transit5500,--Darovacia-zmluva-upravena.pdf
PENTIMEX, s. r. o.25/202304.08.202308.08.202309.08.2023Kúpna zmluvaDodávka tovaru - mostová váha Premova PM9/30 t13728,--20230808152151.pdf
Agra, s. r. o.-03.08.202303.08.202304.08.2023Kúpna zmluvaTechnické vybavenie pre projekt "Zberný dvor Dvorníky"147.393,6020230803102957.pdf
Ferona Slovaka, a.s.68242221.07.202328.07.202329.07.2023Kúpna zmluvaU profil2178,0420230728121906.pdf
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany-03.03.202325.07.202326.07.2023Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku Slobody zvieratZmena ustanovenia v čl. 4-20230725142543.pdf
Obec Dvorníky-13.07.202319.07.202320.07.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
osobnyudaj.sk, s. r. o.-08.06.202314.06.202315.06.2023Dodatok k zmluve č. ZO/2018A9862-1 o zabezpečení výkonu činosti zodpovednej osobyOdplata za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby67,2020230614090113.pdf
EuroDent s. r. o.1/2023/DV01.06.202308.06.202309.06.2023Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom priestorov nachádzajúcich sa v k. ú . Dvorníky súp. č. 6-Zmluva_o_najme_nebyt._priestorov12023DV.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.-05.06.202306.06.202307.06.2023Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvyprevod stavebného objektu do výlučného vlastníctva nadobúdateľa - časť miestnej obslužnej komunikácie-20230606164124.pdf
Obec Dvorníky-01.06.202301.06.202302.06.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Obec Dvorníky-31.05.202301.06.202302.06.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-02.05.202304.05.202305.05.2023Kúpna zmluvakúpa motorového vozidla150KPZ-Skoda-Felicia-medzi-Obcou-a-FO.pdf
Obec Dvorníky-02.05.202303.05.202304.05.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-02.05.202303.05.202304.05.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR52301627.04.202328.04.202329.04.2023Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRzáväzok pokytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,0020230428121710.pdf
3W Slovakia, s. r. o.-12.04.202313.04.202314.04.2023Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulýchautomatizované zverejňovanie nájomných zmlúv na portál www.virtualnycintorin.sk22,50 bez DPH za rok20230413121621.pdf
Slovenská pošta, a. s.-30.03.202304.04.202305.04.2023Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorovV článku III. sa ruší znenie bodu č. 4 a nahrádza sa novým znením-20230404121656.pdf
NATUR-PACK, a. s.-20.03.202322.03.202323.03.2023Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkovúprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy-20230322113350.pdf
Obec Dvorníky-15.03.202316.03.202317.03.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/23/06468/00101.03.202309.03.202310.03.2023Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu s použitím hudobnej produkcie-20230309104534.pdf
Obec Dvorníky-02.03.202302.03.202303.03.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-31.01.202308.02.202309.02.2023Dodatok č. 7 k Zmluve č. 5/2008Zmena článku II v bode 3-MellisaDodatok-7.pdf
Obec Dvorníky-01.02.202308.02.202309.02.2023Dodatok č. 4 k Zmluve č. 1/2019/DVzmena článku IV v bode 9-Dolnakova-Dodatok-4.pdf
Obec Dvorníky-31.01.202308.02.202309.02.2023Dodatok č. 4 k zmluve č. 2/2020/DVzmena článku IV v bode 3-CackovaDodatok-c.-4.pdf
Obec Dvorníky1,12,13,14,15,16,21,22,23/202221.12.202228.12.202201.01.2023Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome 779-
Obec Dvorníky8,9,10,11,19,20/202221.12.202228.12.202201.01.2023Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome 778 B-
Obec Dvorníky2,3,4,5,6,7,17,18/202221.12.202228.12.202201.01.2023Nájomná zmluvaNájom bytu v bytovom dome 778 A-
3W Slovakia, s. r. o.-31.01.202302.02.202303.02.2023Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulýchÚprava ceny licencie na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých-
Obec Dvorníky-31.01.202301.02.202302.02.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-31.01.202301.02.202302.02.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-30.01.202331.01.202301.02.2023Dodatok č. 12 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl. obchodného zákonníkazmena Prílohy 1 k zmluve-20230131101256.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA1.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia1.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Obec Dvorníky-20.01.202320.01.202321.01.2023Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody0Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.101/200901.01.202318.01.202319.01.2023Dodatok č. 6 k zmluve č. 101/2009Zmena čl. VIII. bod 2-20230118121741.pdf
Obec Bojničky-16.01.202318.01.202319.01.2023Dodatok č. 8 k Zmluve o spolupráciposkytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce52020230118122207.pdf
Centrum voľného času Dúha-12.01.202318.01.202319.01.2023Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obceposkytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce650,--20230118122353.pdf
NET con Europe, s. r.o.-20.10.202212.01.202313.01.2023Zmluva o nájme siete obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Dvorníkyprenájom siete obecného rozhlasu a kamerovýho systému za účelom poskytovania elektronickýh komunikačných služieb21.188,--20230112150934.pdf
ZSE Energia, a.s.R23/2023/37412.12.202228.12.202229.12.2022Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlkuzáväzok dodávateľa v roku 2023 dodávať do odberných miest elektrinu v dohodnutom množštve, čase a kvalite16,48 EUR/MWhZSE.pdf
WoodCon s. r. o.-21.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o dieloPožiarna zbrojnica Dvorníky - strecha22552,80navrh-zmluvnych-podmienok_dvorniky-strecha.pdf
ZO JDS Dvorníky1/202320.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce DvorníkyÚprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán nevyhnutných na zabezpečenie dohodnutého účelu2350ZMLUVA-012023-O-POSKYTNUTI-DOTACIE-JDS-Dvorniky.pdf
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republikyZML-3-63/2021-23015.03.202221.12.202222.12.2022Darovacia zmluva uzavretá podľa par. 11 ods. 7 písm.b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neeskorších predpisovDarovanie prebytočného hnuteľného majčetku štátu609,620221221114215.pdf
TOPSET Solutions s.r.o.tz2022-12-13nv220.12.202221.12.202222.12.2022Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS RegistratúraPoskytnutie najnovšej verzie IR ÚPVS-OVM Registatúra829,2020221221110551.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy