Zmluvy

Displaying 101 - 150 of 532

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva3516.1.201321.8.201316.1.2013Dohoda o zabezpečení odborných služiebvykonanie odberov vzoriek, analýzy vzoriek z vodov786,40 €35.pdf
Slovak Telekom, a.s.3623.1.201321.8.201323.1.2013Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnýchvysokorýchlostný internet14,99 €36.pdf
Slovak Telekom, a.s.3723.1.201321.8.201323.1.2013vysokorýchlostný internetDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb14,99 €37.pdf
ZMO, región JE3831.1.201321.8.201331.1.2013Darovacia zmluvaVrátenie daru na realizáciu kult. podujatia20,00 €38.pdf
Blachotrapez, s.r.o.392.4.201321.8.20132.4.2013Zmluva o prenájme reklamnej plochyprenájom nehnuteľnosti na umiestnenie reklamnej ta627,11 €39.pdf
Ing. Dušan Petrovič4019.4.201321.8.201319.4.2013Zmluva o vykonávaní prác v oblastiach BOBOZP a OPP v objektoch organizácie110/me40.pdf
NEO Slovakia, s.r.o.4124.4.201321.8.201324.4.2013Zmluva o uverejnení inzercieInzercia v knihe Cestovanie po Slovensku II.124,00 €41.pdf
RegionPress, s.r.o.4230.4.201321.8.201330.4.2013Zmluva o inzercii č. 781130100uverejnenie inzercie v hlohovecko-sereďsko54,06 €42.pdf
CVČ Dúha433.6.201321.8.20133.6.2013Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkovposkytnutie fin. prostr. Z rozpočtu obce259,92 €43.pdf
SR, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ú4417.6.201321.8.201317.6.2013Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štádarovanie osobného motorového vozidla vo vlastníct0,00 €44.pdf
Pani Dráhovská22815.1.201415.1.201416.1.2014Zmluva -bytNájom Bytu82,65 €228.pdf
pani Šubertová22931.1.201431.1.20141.2.2014Zmluva -bytNájom Bytu93,09 €229.pdf
Pán. Polák2278.1.20148.1.20149.1.2014Zmluva-bytNájom Bytu136,82 €227.pdf
ZMO, región JE1231.10.20141.10.20142.10.2014Príkazná zmluva č. PL/2014/ELZmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania0,00 €123.pdf
ZMO, región JE1241.10.20141.10.20142.10.2014Príkazná zmluva č. PL/2014/PLZmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania0,00 €124.pdf
Regionálny úrad verejného zdravotníctva1251.10.20141.10.20142.10.2014deratizácia odborné usmernenie0,00 €125.pdf
Jozefína Voržáčková, Dvorníky1274.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob. miesta č. 94/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €127.pdf
Kvetoslava Beličková, Zemianske Sady1284.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob. miesta č. 95/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €128.pdf
Kvetoslava Beličková, Zemianske Sady1294.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob. miesta č. 96/2013Nájom hrobového miesta - jedno hrob10,00 €129.pdf
Zdenka Juríková, Vinohrady n/V1304.11.201329.10.201430.10.2014Nájom hrobového miesta - jedno hrobZmluva o nájme hrob. miesta č. 97/201310,00 €130.pdf
Štefánia Lehocká, Dvorníky1314.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob. miesta č. 98/2013Nájom hrobového miesta - detský5,00 €131.pdf
Františka Harvaníková, Dvorníky1324.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob. miesta č. 99/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €132.pdf
Františka Harvaníková, Dvorníky1334.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob. miesta č. 100/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €133.pdf
Vlasta Rašová, Čataj1344.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 101/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €134.pdf
Milan Jošt, Dvorníky1354.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 102/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €135.pdf
Boris Šubert, Trnava1365.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 103/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €136.pdf
Marcela Kuklová, Vinohrady n/V1375.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob. miesta č. 106/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €137.pdf
Ladislav Kuželovský, Oponice1385.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 107/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €138.pdf
Marta Lukačovičová, Majcichov1395.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 108/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €139.pdf
Štefánia Potočková, Svit1405.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 109/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €140.pdf
Terezia Kohýlová, Dvorníky1416.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 110/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €141.pdf
Terezia Kohýlová, Dvorníky1426.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 111/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €142.pdf
Matilda Šipkovská, Dvorníky1436.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 112/2013Nájom hrobového miesta - detský5,00 €143.pdf
Alena Orthová, Dvorníky1446.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 113/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €144.pdf
Anna Krošláková, Čeladice1456.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 114/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €145.pdf
Anna Joštová, Dvorníky1466.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 115/2013Nájom hrobového miesta - jedno hrob 10,00 €146.pdf
Karol Varga, Dvorníky1476.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 116/2013Nájom hrobového miesta - troj hrob30,00 €147.pdf
Karol Varga, Dvorníky1486.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 117/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €148.pdf
Emil Šimko, Sereď1496.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 118/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €149.pdf
Drahomíra Lackovičová, Hlohovec1507.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 119/2013Nájom hrobového miesta - jedno hrob10,00 €150.pdf
Terezia Kohýlová, Dvorníky1517.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č.120/2013Nájom hrobového miesta - jedno hrob10,00 €151.pdf
Terezia Kohýlová, Dvorníky1527.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 121/2013Nájom hrobového miesta - jedno hrob10,00 €152.pdf
Teofil Adámik, Dvorníky1537.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 122/2013Nájom hrobového miesta - detský5,00 €153.pdf
Teofil Adámik, Dvorníky1547.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 123/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €154.pdf
Pavol Šandor, Leopoldov1557.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 124/2013Nájom hrobového miesta - jedno hrob10,00 €155.pdf
Milada Kušnírová, Sereď1567.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 126/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €156.pdf
Milan Velčický, Bratislava15711.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 127/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €157.pdf
Veronika Fulírová, Dvorníky15811.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 128/2013Nájom hrobového miesta - jedno hrob10,00 €158.pdf
Anna Uhričová, Dvorníky15911.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 129/2013Nájom hrobového miesta - dvoj hrob20,00 €159.pdf
Helena Loskotová, Hlohovec16011.11.201329.10.201430.10.2014Zmluva o nájme hrob.miesta č. 130/2013Nájom hrobového miesta - jedno hrob10,00 €160.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy