Odovzdávanie staveniska

Dňa 20.1.2014 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska so zástupcami dodávateľskej firmy Vodohospodárske stavby a.s. ,Bratislava a zástupcom  stavebného dozoru investora p. Jurčom.