Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra OBCE DVORNÍKY na 03.09.2015. Viac informácií:

thumbnail of Volba_hlav_kontrolora_obce