Verejná vyhláška – oznámenie o vydaní stavebného povolenia

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na stavbu “Vedenie 2 x 400 kV Križovany – Bystričany.

Verejná vyhláška – vydanie stavebného povolenia ku stavbe “Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany