Verejná vyhláška – oznámenie o vydaní stavebného povolenia

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na stavbu „Vedenie 2 x 400 kV Križovany – Bystričany.

Verejná vyhláška – vydanie stavebného povolenia ku stavbe „Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany