Verejná vyhláška – oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek

Oznámenie miesta uloženia zásielky p.Macek Ivan.

Verejná výzva – oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek